Hauge Installation søger:

tilbudsberegner til el-entrepriseprojekter

HAUGE INSTALLATION en del af HAUGE GRUPPEN

Hauge Gruppen er en veletableret organisation med kernekompetencer indenfor Installation, stål og overfladebehandling. Hauge Installation leverer på ydelser indenfor El, VVS & Blik, energi og ventilation.

Hauge Gruppens succes bygger på at være en seriøs samarbejdspartner, der leverer kvalitet i både løsninger og udførelse. Synergi mellem organisationens kernekompetencer øger attraktiviteten i markedet og bidrager til den konstante organiske vækst.

HAUGE INSTALLATION tilbyder

Som beregner hos Hauge Installation indgår du i et team bestående af 10 professionelle kollegaer der alle arbejder sammen om at bringe installationsprojekterne sikkert i mål fra tilbud til færdigt projekt afleveret til kunden.

Tilbudsberegningen løses i tæt samarbejde med salgsafdeling og projektafdeling. Du vil derfor være en del af at beslutningen om hvilke opgaver bydes ind på ud fra din faglige indsigt i byggeprojekternes karakter og hvordan de matcher Hauge Installations kompetencer og kapacitet.

Indkøb og leverandørsamarbejde er et vigtigt element i at skabe det samlede beregningsgrundlag. Du får derfor mulighed for at arbejde med strategisk indkøb og forhandling.

Hos Hauge Installation mener vi det er vigtigt at alle bliver hørt og får mulighed for at præge egen hverdag. Det betyder at du inden for brede rammer selv får lov til at påvirke hvordan du løser opgaverne.

For at støtte og udvikle dig og din opgaveløsning vil du få mulighed for struktureret og løbende sparring med kollegaer og leder om dine opgaver. Ligeledes vil vi sammen lægge en plan for udvikling af dine kompetencer, så du er bedst rustet til fremtiden.

Der knytter sig følgende opgaver til jobbet:

·         Kalkulering af afdelingens tilbudssager (pt anvendes Calwin til formålet).

·         Deltage i tilbudsplanlægning i samarbejde med salgsafdelingen.

·         Vurdere materialevalg og udførelsesmetode med henblik på optimering af tilbud

·         Udvælge leverandør til de enkelte projekter

·         Udarbejde og sikre nødvendig dokumentation til projektoverdragelse

·         Projektafklaring i opstartsfasen på projekter i samarbejde med projektleder.

·         Kalkulering af evt tillægsarbejde i samarbejde med projektleder

·         Opdatere egen viden om nye materialer og metoder inden for faget.

 

Kompetencer

Kompetencerne for at kunne bestride denne stilling kan være opnået på en række forskellige måder. Stillingen kræver uddannelsesmæssig baggrund og erfaring indenfor el-faget. Dette kan for eksempel være opnået gennem uddannelse som elektriker evt suppleret med uddannelse som el-installatør. Erfaring opnået gennem handel med branchens produkter kan også være relevant for stillingen.

Selekteringen af sager til tilbudskalkulation foregår i en løbende dialog med tilbudsafdelingen, hvorfor det er nødvendigt at kunne indgå i en objektiv prioritering af sager og ressourcer.

Arbejdet er i perioder præget af korte deadlines, hvorfor det er nødvendigt at kunne prioritere indsats og ressourcer. Der i ligger også evnen til at kunne vurdere egne ressourcer realistisk og opstille rammer og forventninger i overensstemmelse med disse.

Ansættelsespakke

Job løn, mobil telefon, bærbar pc, internetopkobling, sundhedsordning, pensionsordning, mulighed for løbende relevant efteruddannelse.

Ansøg

Spørgsmål vedr. stillingen besvares gerne af afdelingsleder entreprise Allan Halberg tlf. 27 22 99 91 eller Divisionschef Jens Dahl tlf. 51 73 92 52.

 

Om Hauge Installation

Hauge Installation er en del af Hauge Gruppen som omfatter følgende forretningsområder:

·         Hauge Installation

·         Hauge Stål

·         TH-Overfladebehandling

Hauge Installation tilbyder med mere end 50 års erfaring leverancer til nybyggeri, renovering og service indenfor en lang række af fag: El, VVS & Blik, ventilation, energi, olie og gas samt industriinstallationer. Hauge Installation beskæftiger 110 dedikerede medarbejdere.

Besøg website haugegruppen.dk for mere information.

TOP