Jordvarme

Hauge Installation

Jordvarme og jordvarmeanlæg

Jordvarme er en god løsning til dig, der har en stor grund eller adgang til et areal, hvor slangen kan nedgraves. Jordvarme pumpen opvarmer således både din bolig og brugsvand, og sparer derfor meget energi i processen. En økonomisk gevinst for dig og en stor gevinst for miljøet.

En nedgravet slange sørger for at bringe den opvarmede væske retur til din enhed, der er placeret indendørs. Fremløbstemperaturen er ikke så høj, som ved fyring med eksempelvis gas eller piller, så vi sørger altid for at gennemgå din varmeinstallation i boligen så den er tilpasset de krav en varmepumpe kræver. På den måde er vi sikre på, at du får fuld udnyttelse af jordvarme og din nye varmepumpe.

Vi er med dig gennem hele processen - lige fra den indledende rådgivning, til det årlige serviceeftersyn.

Hvad er jordvarme?

Jordvarme er energi, som ligger lagret i øverste del af jorden. Energien opstår, når solen opvarmer jorden. Energien trækkes ud af den jordslange, som er gravet ned i jorden. Slangen er tilkoblet et jordvarmeanlæg.

Energien transporteres ind til jordvarmeanlægget via frostsikker væske. Jordvarmeanlægget omdanner energien/varmen til en høj temperatur, der passer til husets vandhaner, radiatorer og gulvvarme.

F1145 - Vølund Jordvarmepumpe

Vølund Jordvarmepumpe

F1145 er en jordvarmepumpe til opvarmning af en-familiehuse, flerefamiliehuse og industrielle bygninger. Den seneste generation af Vølund jordvarmepumper er ikke kun mere effektive end tidligere modeller, men er også designet for større brugervenlighed.

Det er lettere end nogensinde at opnå alle fordele af denne rene kosteffektive teknologi. Installér en Vølund varmepumpe og du kan reducere energiforbruget med op til 60% -hvilket giver en dramatisk reduktion af både varmeregningen og CO2-udslip.

F1155 - Vølund Jordvarmepumpe

Vølund Jordvarmepumpe

F1155 er en ny generation af varmepumper til opvarmning af boliger, samt brugsvand. Opvarmningen kan ske via gulvvarme eller radiatorer beregnet til lavtemperatu. Som varmekilde anvendes jord, stald, sø eller ventilation.

Via den frekvensregulerede kompressor, samt den intelligente styring, tilpasser varmepumpen sig til effektbehovet i boligen. Den øger/sænker ydelsen alt efter behov i boligen.

Frekvensstyret kompressor, samt frekvensstyret cirkulationspumper, sikrer at der ingen behov er for el-patron i spidsbelastningen, hvilket sikrer en høj årsvarmefaktor og lave driftomkostninger.

Muligheden for at øge effekten gør at varmepumpen er fremtidssikret, hvis man ønsker at bygge til, eller ønsker opvarmning af pool ect., på et senere tidspunkt. Man skal blot tilsikre tilstrækkelig antal meter nedgravet jordslange.

F1245 - Vølund Jordvarmepumpe

Vølund Jordvarmepumpe

F1245 er en komplet jordvarmepumpe til opvarmning af en-familiehuse med en 180 liter varmvandsbeholder indbygget. Den seneste generation af Vølund jordvarmepumper er ikke kun mere effektive end tidligere modeller, men er også designet med større brugervenlighed.

Det er lettere end nogensinde at opnå alle fordele af denne rene kosteffektive teknologi. Installér en Vølund varmepumpe, og du kan reducere energiforbruget med op til 60% - hvilket giver en dramatisk reduktion af både varmeregningen og co2-udslip.

F1255 - Vølund Jordvarmepumpe

Vølund Jordvarmepumpe

F1255 er en ny generation af varmepumper til opvarmning af boliger, samt brugsvand. Opvarmningen kan ske via gulvvarme eller radiatorer beregnet til lavtemperatur. Som varmekilde anvendes jord, stald, sø eller ventilation.

Via den frekvensregulerede kompressor samt den intelligente styring, tilpasser varmepumpen sig til effektbehovet i boligen. Den øger/sænker ydelsen alt efter behov i boligen.

Frekvensstyret kompressor samt frekvendsstyret cirkulationspumper sikrer, at der ikke er behov for el-patron i spidsbelastningen, hvilket sikrer en høj årsvarmefaktor og lave driftomkostninger.

Muligheden for at øge effekten gør at varmepumpen er fremtidssikret hvis man ønsker at bygge til, eller ønsker opvarmning af pool etc. på et senere tidspunkt. Man skal blot tilsikre tilstrækkelig antal meter nedgravet jordslange.

Integreret varmtvandsbeholder på 180 liter.

F1345 - Vølund Jordvarmepumpe

Vølund Jordvarmepumpe

F1345 tilbydes med effekt fra 24 – 60 kW.

F1345 er modulopbygget. Modulerne kan tages ud af varmepumpen ved evt. service på kølekredsløbet.

Varmepumpen kan tilslutttes radiatorer eller gulvvarmesystem.

F1345 leveres med ude/inde styring og rumtermostat som tilbehør. Dette sikrer den optimale drift af anlægget. Ved behov kobles tilskudsvarmen ind.

F1345 er udstyret med informativ display, som viser alle relevante data. (Fremløbstemperatur, udetemperatur osv).

F1355 - Vølund Jordvarmepumpe

Vølund Jordvarmepumpe

Med sine to store scroll-kompressorer er F1355 den perfekte jordvarmepumpe til boligejendomme, erhvervsejendomme, kirker og andre bygninger med et stort opvarmningsbehov. Kompressorerne samarbejder og kobles til efter behov, giver bedre effektstyring, mindre slid og bedre driftsegenskaber.

Den nye F1355 er mere fleksibel end nogensinde, og dens avancerede styresystem betyder, at den kan tilpasses flere forskellige systemløsninger. I systemer med et stort udvalg af tilbehør, f.eks. til styring af olie-, gas-, pillefyrede eller elektriske kedler, vil du udnytte din installations
fleksibilitet fuldt ud. F1355 er udstyret med et flerfarvet display, understøttelse af flere sprog og software, der er let at opgradere via den indbyggede USB-port.

TOP