Dan Coloer

Referenceoplysninger
Bygherre: Hauge Installation
Projektets adresse: Dan Color, Salten Skovvej 8, 8653 Them
Projektsum: 2,6 mill
Beskrivelse af leverancetype: Komplet nyt kedelanlæg og genvindning af overskudsvarme
Opstartsdato: 01-06-2017
Afleveringsdato: 01-09-2017
Ref. nr.: 500080