VVS renoveringssag Svendborg Andels-Boligforening – Renovering af afd. 12 – Elmevænget

Haugegruppen skal for Guldfeldt A/S udføre fornyelse af VVS installationer…

P-hus Horsens

Casa byggede ultimo 2019/primo 2020 P-hus i samarbejde med CG-Jensen…

Ny steril central – Rigshospitalet

Installation af 3 stk. Bosch dampkedler (3800 Kg/h) inkl. rørinstallation…